Friday, March 24, 2023  |

Photos

Photos: Taiki Minamoto vs. Takenori Ohashi

Taiki Minamoto TKO 7 Takenori Ohashi
Japanese featherweight title
April 7, 2018, Korakuen Hall, Tokyo

Photos by Naoki Fukuda