Tuesday, November 29, 2022  |

Photos

Kazuhiro Nishitani vs. Shuhei Tsuchiya

Photos by Naoki Fukuda

Kazuhiro Nishitani TKO 8 Shuhei Tsuchiya (for Japanese lightweight title)

Hiroki Okada TKO 7 Rodel Wenceslao